søndag 2. april 2017

Arbeidskrav 7 - IKT i læring

Bruk av åpent innhold i undervisningen

Kontekst 

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om et undervisningsopplegg om bruk av IKT for elever på 3. trinn. I opplegget skal vi bruke åpent innhold fra internett. Elevene skal lære grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og tekstbehandlingsprogrammer. Det er 35 elever på trinnet, og vi har begrenset tilgang til datamaskiner. Undervisningen vil derfor være del av stasjonsundervisningen på trinnet, slik at kun deler av klassen jobber samtidig på PC.

Undervisningsopplegget jeg beskriver under, er mine tanker om hvordan jeg ønsker å gjennomføre undervisningen på eget trinn. Vi har ikke vært gjennom et lignende undervisningsopplegg før, så dette blir spennende.

Overordnet mål

Etter 4. trinn skal elevene i følge iktplan.no kunne lage "digitale sammensatte tekster med ulike elementer og enkle digitale formkrav." og bruke "enkel digital kildebruk og opphavsrett, også ved gjenbruk og videreutvikling". Dette forutsetter at elevene kan skrive i et tekstbehandlingsprogram, formatere tekst, sette inn og endre bilder, og lagre og skrive ut et dokument. De må også kunne oppgi kilder, dersom de har funnet informasjon på internett.


Bruk av åpent innhold

For å lære elevene om grunnleggende bruk av tekstbehandlingsprogram, ønsker jeg å bruke siden iktforelever.no. Dette er en side med flere interaktive kurs, som tar for seg tekstbehandling, å lage en presentasjon, bilderedigering, filmredigering, og nettvett. Kurset jeg vil skrive om i dette blogginnlegget er «Tekstbehandling», del 1, 2, og 3.

Grunnen til at jeg har valgt å bruke dette kurset er at det er interaktivt. Når elevene starter kurset kommer det et vindu på skjermen som ser ut som et word-dokument. To tegneseriefigurer veileder elevene gjennom bruk av word, og forklarer de forskjellige funksjonene. Så må elevene selv trykke seg fram der tegneseriefigurene sier de skal.

Fordelen med å forklare stoffet på en slik måte for elevene, er at læreren dermed får frigitt tid til å hjelpe elever som trenger det, mens dataprogrammet selv instruerer elevene. Dermed slipper man at elever som har rask progresjon må stoppe opp og vente på læreren. På denne måten får læreren brukt tid og energi der det trengs, mens elever som tar stoffet fort kan jobbe seg igjennom kurset og jobbe videre med fordypningsoppgaver.

Gjennomføring

Siden jeg ikke har gjennomført et slik kurs med elever før, samt at elevene har varierende forkunnskaper om bruk av tekstbehandlingsprogrammer, blir tidene oppgitt her veiledende, og må kanskje justeres. Det kan hende at enkelte elever allerede kan det vi skal lære i kurset. Jeg vil likevel at alle skal gjennomføre det, da det kan hende at de tilsynelatende kan mye, uten at de har lært om alle funksjonene kurset gjennomgår.

Kursene skal gjennomføres i stasjonsundervisningen. Jeg vil bruke dette opplegget på den lærerstyrte stasjonen. Tiden på hver stasjon er omtrent 15 minutter. Jeg tenker at vi kan klare å gjennomføre ett delkurs per økt, slik at gjennomgangen av hele tekstbehandlingskurset vil ta tre stasjonsøkter (tre uker). På hver stasjonsgruppe er det 4-6 elever. Dermed har lærer gode muligheter til å følge opp den enkelte elev dersom de strever.

Dersom elevene har gjennomført et delkurs før stasjonstiden er ute, jobber de med fordypningsoppgaver i word. Oppgavene må rettes mot målet for økten.Økt 1: 
Mål: Jeg kan åpne et nytt word-dokument. Jeg kan skrive en tekst og sette inn et bilde i word. Jeg vet hvordan jeg avslutter word.

Gjennomføring: Elevene trenger PC og headset. De gjennomgår kurset hver for seg. Dersom de blir ferdig før tiden får de i oppdrag å åpne word på egen PC, skrive inn en tekst, og sette inn et bilde på egen hånd.

Økt 2: 
Mål: Jeg kan formatere tekst i word. Jeg kan lagre et dokument, lukke det og hente det frem igjen. Jeg vet hvordan jeg kan bruke stavekontrollen i word til å hjelpe meg å skrive riktig.

Gjennomføring: 
Elevene bruker igjen hver sin PC og headset, og gjennomgår kurset hver for seg. Dersom de er ferdig før tiden får de i oppdrag å åpne et worddokument på PCen (allerede skrevet av lærer), og formattere teksten etter instruksjoner (se bilde). Deretter skal de lagre teksten på eget område, lukke dokumentet, og finne frem teksten igjen. I teksten skal det være skrivefeil, så siste oppdrag blir å bruke stavekontrollen til hjelp for å få stavet ordene riktig.

Bilde 1: Slik ser teksten ut når elevene åpner den på PCen. De skal selv formatere skrifttype og -størrelse. Etterpå skal de bruke stavekontrollen til å rette opp i feilstavingene. 
Bilde 2: Instruksjonsark som viser hvordan skriften skal se ut etter den er formatert, og hvordan de skal formatere den.
Økt 3:
Mål: Jeg kan kopiere tekst og bilder fra internett og lime dem inn i word. Jeg kan fortelle hvor jeg har hentet bilde og tekst (kilder).

Gjennomføring: Elevene bruker nok en gang hver sin PC og headset, og gjennomgår kurset hver for seg. Dersom de blir ferdig før tiden får de i oppdrag å søke på internett etter noe som interesserer dem. De skal så kopiere en tekst om emnet de valgte, og lime den inn i et word-dokument. Deretter skal de finne et bilde som passer til teksten, og lime det inn i dokumentet. De må vise til hvor de fant informasjonen. Deretter formaterer de teksten slik de vil, og endrer størrelse og plassering på bildet.

Utvidelse:
På trinnet mitt får elevene ofte ukelekser i testfunksjonen på itslearning. Jeg tenker denne fint kan brukes for å sjekke måloppnåelse for stasjonsøkten, samt at den kan være med på å holde kunnskapen varm til neste økt.

Under vil jeg vise noen forslag til oppgaver elevene kan få i ukeleksen i forbindelse med undervisningsopplegget:

Bilde 3: Eksempel på klikkpunktsoppgave i its learnings testfunksjon. 

Bilde 4: Eksempel på kortsvarsoppgave i its learnings testfunksjon.

Bilde 5: Eksempel på åpent svar-oppgave i its learnings testfunksjon.

 Refleksjon

Opplegget fra iktforelever.no er godt, fordi det forklarer grunnleggende funksjoner i tekstbehandlingsprogram på en lettfattelig måte for elevene. De får prøve seg fram i det interaktive programmet før de skal bruke word på egen hånd. Det er positivt at nettsiden selv instruerer elevene, slik at lærer kan bruke tiden på å hjelpe elever som strever. Det at elevene instrueres individuelt av programmet, gjør at de som har forstått hva de skal gjøre kan gå kjapt videre, uten å måtte vente på resten av klassen.

En utfordring med å bruke dette kurset er at versjonen av word i kurset kan være annerledes enn den elevene har tilgang til på PCen. Nå har vi heldigvis samme versjon på skole-PCene, men det hadde vært interessant å se om elevene intuitivt hadde skjønt hvordan de skulle bruke tekstbehandlingsprogrammet selv om alt ikke så likt ut. Etter hvert vil du nok måtte bruke programmer som ser annerledes ut, og da er håpet at de skal være så godt trent i word at andre tekstbehandlingsprogrammer er selvforklarende for dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar